کلاس اخلاق سرکار خانم افراز

http://fatemehmasoumeh.com

برگزاری کلاس اخلاق ویژه خواهران جوان توسط

سرکار خانم افراز

یکشنبه ها ۲ ساعت قبل از اذان مغرب

حسینیه حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها)

خیابان قزوین-خیابان شهید نعیمی(بلورسازی) کوچه شهید قاسمی (دهم)

*

*


× 2 = ده

Top نشانی: خیابان قزوین-سرپل امامزاده معصوم-خیابان شهید نعیمی-حسینیه حضرت فاطمه معصومه(س)