پاسخ به شبهات توسط اساتید حوزه و دانشگاه

1

پاسخ به سوالات و شبهات دینی و اعتقادی توسط اساتید حوزه و دانشگاه جمعه ها دوساعت قبل از اذان مغرب با همکاری بسیج مسجد قدس رضوی در حسینیه حضرت فاطمه معصومه (س) می باشد. آدرس حسینیه حضرت فاطمه معصومه(س): خیابان قزوین- سرپل امامزاده معصوم-خیابان شهید نعیمی -کوچه شهید قاسمی

*

*


× 7 = شصت سه

Top نشانی: خیابان قزوین-سرپل امامزاده معصوم-خیابان شهید نعیمی-حسینیه حضرت فاطمه معصومه(س)